Πληροφορική

 • Ολιγομελή τμήματα (παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων)
 • Επιλογή ιδιαίτερου
 • Δωρεάν τεστ προσομοίωσης και πρακτική εξάσκηση
 • Πολύ συχνές εξεταστικές ECDL

Join the conversation

 • Βασιλική Ζάχου - 1 year ago

  Γεια σας ,θα ήθελα να ρωτήσω πόσο στοιχίζει ένα πρόγραμμα ECDL για ενήλικες.
  Είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ?
  Υπάρχουν τμήματα τώρα το καλοκαίρι?