Διάβασμα στο σπίτι – No 1

Αγαπητοί γονείς, για να εκμεταλλευτούμε τον επιπλέον διαθέσιμο χρόνο που έχει δημιουργηθεί, παρακάτω θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό που θα πρέπει να εργαστούν τα παιδιά στο σπίτι έως 26/3.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση στείλτε email στο axonmarkopoulo@gmail.com

Αγγλικά

JUNIOR

Εκτός από τα μαθήματα που είναι γραμμένα στο πρόχειρο θα πρέπει να γίνουν:
· Φυλλάδιο συνημμένο με επαναληπτικές ασκήσεις,
· Επανάληψη τις αναγνώσεις Lessons 1-15 (Coursebook),
· Επανάληψη το λεξιλόγιο pg. 24, 46, 68, 90 (Activity Book).

Σας προτείνουμε εάν το παιδί σας έχει χάσει ή χαλάσει το ibook, να κατεβάσετε την εφαρμογή: Super Junior A από το PlayStore.

PRELIMINARY (Junior B)

Εκτός από τα μαθήματα που είναι γραμμένα στο πρόχειρο θα πρέπει να γίνουν:
· Φυλλάδιο συνημμένο με επαναληπτικές ασκήσεις,
· Επανάληψη τις αναγνώσεις Lessons 1-15 (Coursebook),
· Επανάληψη το λεξιλόγιο (vocabulary) και προφορικές φράσεις (oral phrases) στις σελίδες 46, 76, 106 (Activity Book).

Senior A

Activity Book (AB): pg. 222: επανάληψη τα ρήματα που έχουμε κάνει και διάβασμα όλα τα υπόλοιπα,
pg. 114, 115, 118, 119: διάβασμα και αντιγραφή όλες τις λέξεις και να κάνετε όλες τις ασκήσεις του λεξιλογίου,
pg.: 212-214: να τελειώσετε τα reviews 1-3, και τέλος να κάνετε τα συνημμένα φυλλάδια με ασκήσεις γραμματικής. Στην ύλη περιλαμβάνεται και το H/W που είχε δοθεί.

Senior B

Activity Book (AB): pg. 246, επανάληψη όσα ρήματα έχουμε κάνει και διάβασμα όλα τα υπόλοιπα,
pg. 116, 117, 120, 124: διάβασμα και αντιγραφή όλες τις λέξεις και να κάνετε όλες τις ασκήσεις του λεξιλογίου,
pg. 110-115: επανάληψη το λεξιλόγιο και όλες τις ασκήσεις που ακολούθουν,
pg. 214-216: να τελειώσετε τα reviews 1-3. Στην ύλη περιλαμβάνεται και το H/W που είχε δοθεί.

Senior C

Activity Book (AB): pg. 246: επανάληψη τα ρήματα που έχουμε κάνει και διάβασμα όλα τα υπόλοιπα,
AB: pg. 222-225 όλες τις ασκήσεις, υλικό για St. Patrick’s Day (συνημμένο),
AB: pg.214-215: να τελειώσετε τα reviews 1-2,
AB: pg. 92, 93, 96, 97, 100, 101: ορθογραφία και προτάσεις με όλες τις λέξεις και όλες τις ασκήσεις που ακολουθούν (για όσους δεν έχουν κάνει κάποιες από αυτές τις σελίδες). Στην ύλη περιλαμβάνεται και το H/W που είχε δοθεί.

UPPER

Do all homework already assigned. Prepare for Test on Unit 7.
Also, turn to page 103 – Speaking Page.
Answer the questions in ex. 1 in writing.
Do ex. 2 – by studying the photographs below, expand on the 5 prompts to create complete sentences.
Ex. 4 Answer all 3 points in full – written work. Prepare to cover the topics orally when this quarantine period is over.
With the help of your companion, please also do page 107 – Vocabulary.

*please use your free ebook

Από κα Χριστίνα Τσομπάνογλου

Tμήμα ΤΖ-ΕΡ

MRS ERIKETTI handout (grammar)
MRS JENNY:
1. previous H/W,
2. revise lessons 17ab + 18 ab for test,
3. new vocabulary: study + do ex. (handout) / Lesson 19 a+b,
4. write an essay about the advantages and disadvantages of having a social network account.

Ideas

Advantages:

 • be in contact with your friends,
 • know what is going on around the world,
 • make new friends easily,
 • a cheap way to communicate.

Disadvantages:

 • addiction,
 • no privacy anymore,
 • waste a lot of time.

ECCE

 • Please do the next 4 Practice Tests from your Practice Test Book – complete with the writing.
 • Please choose 2 extra writing tasks from the list below to write another 2 essays.
 • Do the remaining Units from the Smart Book (Reading, Grammar and Vocabulary)

LIST:
1. Discuss the view that advertising leads to excessive consumerism.

2. What can be done, in your opinion, to prevent television programs having a bad influence on children?

3. “Unemployment is one of the greatest problems modern-day Europe is facing.” Discuss this statement and offer some possible solutions to the problem.

4. “Marriage is an obsolete institution we could do without.” Discuss this view providing reasons.

5. Many young people believe that learning about the past has no value for those of us living in the present. Historians, however, argue that is only by examining the mistakes of the past that we can create a better future. In your opinion, how important is the past? Discuss, giving specific examples to support your point of view.

6. Television, newspapers, magazines have been accused of trying to create fear rather than report the news as it is. Journalists claim that they are obliged to report the news, no matter how frightening it is. Do you think the news you read or hear is trustworthy? Use specific reasons and details to explain your opinion.

7. Recently there has been a growing trend for stars to sue the press for invasion of privacy. However, reporters claim that since they are public figures, the people have a right to know about their lives. What is your opinion? Use specific reasons and details to explain your opinion.

Από κα Χριστίνα Τσομπάνογλου

My e-mail is : ctsompanoglou@yahoo.gr
ALWAYS READ THE TASK 2-3 TIMES TO MAKE SURE YOU HAVE UNDERSTOOD EXACTLY WHAT YOU SHOULD WRITE!!!
BEFORE YOU START WRITING THINK ABOUT ORGANISATION (ESPECIALLY THE MAIN BODY PARAGRAPHS) – THE QUESTIONS IN THE TASK USUALLY HELP YOU
TESTBOOK 2 HELLENIC AMERICAN UNION
WRITE THESE 3 TASKS USING THE FOLLOWING NOTES OR USING YOUR IDEAS
TEENS AND VOTING exam 2 (pg 62)
PROS
1. It will become a habit – they will connect with politics early on
2. It is easy to learn about candidates nowadays
3. They are a large part of the population – they should have a say
CONS
1. They are not mature enough to make such serious decisions
2. Most will not show up
3. They will not even bother to learn about the candidates –they will vote randomly
4. They cannot understand the effect their vote might have on society

CLASSES FOR PET OWNERS exam 3 (pg 86)
Obligations towards their dogs
1. Take their dogs out for walks
2. Not leave them alone for many hours
3. Not skip meals – dogs need to be fed at regular times
4. Avoid leaving them outside alone all the time

Obligations towards the community:
1. They should clean up after their dog – there should be fines for people who don’t
2. Always walk their dog on a leash – respect people who don’t have pets
3. Take the dog for regular walks – if dogs are left alone in a balcony or a yard for too many hours they bark continuously out of boredom
UNSUPERVISED EXAMS test 4 (pg110)
CHECK YOUR NOTES – WE HAVE DISCUSSED THIS WHEN WE COVERED THE TOPIC OF EDUCATION

ALL STAR TESTBOOK
WRITE THE FOLLOWING TASKS WITHOUT ANY NOTES (30 MIN)
EXAM 1 pg 30
EXAM 2 pg 56

1. DOWNLOAD EDMODO ON YOUR MOBILE PHONES
2. CREATE AN ACCOUNT AS A STUDENT
3. FIND YOUR CLASS – WRITE THE PASSWORD
• ECCE THURDAY 18.45: qmzyp7
• ECCE FRIDAY 16.30: c29izy
• ECCE FRIDAY 17.30: 66zabi
• ECCE FRIDAY 18.30: gsdciu

ECPE  1st Year

 • Do the next 3 units (Reading, Vocabulary and Grammar) from the American Download C1 Student’s Book and Workbook.
 • You can also work on some units from the Mastermind (Grammar / Vocabulary / both)
 • Write 3 essays from the list below
 • Study for a vocabulary test of pages: 52, 53. (This has already been assigned.)
 • Use the prepositional phrases on page 57 to write 25 complete sentences, using them. Example: content with:   John is a very successful man and feels content with his work.

*please use your free ebook

LIST:
1. Discuss the view that advertising leads to excessive consumerism.

2. What can be done, in your opinion, to prevent television programs having a bad influence on children?

3. “Unemployment is one of the greatest problems modern-day Europe is facing.” Discuss this statement and offer some possible solutions to the problem.

4. “Marriage is an obsolete institution we could do without.” Discuss this view providing reasons.

5. Many young people believe that learning about the past has no value for those of us living in the present. Historians, however, argue that is only by examining the mistakes of the past that we can create a better future. In your opinion, how important is the past? Discuss, giving specific examples to support your point of view.

6. Television, newspapers, magazines have been accused of trying to create fear rather than report the news as it is. Journalists claim that they are obliged to report the news, no matter how frightening it is. Do you think the news you read or hear is trustworthy? Use specific reasons and details to explain your opinion.

7. Recently there has been a growing trend for stars to sue the press for invasion of privacy. However, reporters claim that since they are public figures, the people have a right to know about their lives. What is your opinion? Use specific reasons and details to explain your opinion.

 

ECPE 2nd Year

 • Do the next 4 Practice Tests (GCVR SECTION BURLINGTON BOOK) from where we stopped.
 • Also, you can work on the remaining units from the Skills Book-Boukouvalas (Reading, Grammar and Vocabulary)
 • Write 3 essays from the list below.
 • Do the essays in these 4 tests as well!!!
 • Practice with presentation of bullet points in Speaking.
 • Work on all the remaining vocabulary pages from the Green Grivas book.

LIST:
1. Discuss the view that advertising leads to excessive consumerism.

2. What can be done, in your opinion, to prevent television programs having a bad influence on children?

3. “Unemployment is one of the greatest problems modern-day Europe is facing.” Discuss this statement and offer some possible solutions to the problem.

4. “Marriage is an obsolete institution we could do without.” Discuss this view providing reasons.

5. Many young people believe that learning about the past has no value for those of us living in the present. Historians, however, argue that is only by examining the mistakes of the past that we can create a better future. In your opinion, how important is the past? Discuss, giving specific examples to support your point of view.

6. Television, newspapers, magazines have been accused of trying to create fear rather than report the news as it is. Journalists claim that they are obliged to report the news, no matter how frightening it is. Do you think the news you read or hear is trustworthy? Use specific reasons and details to explain your opinion.

7. Recently there has been a growing trend for stars to sue the press for invasion of privacy. However, reporters claim that since they are public figures, the people have a right to know about their lives. What is your opinion? Use specific reasons and details to explain your opinion.

Γερμανικά

A1 (1ος χρόνος)

 • Επανάληψη λεξιλογίου από το Übungsbuch (S. 16, 26, 36, 48, 58, 74, 84 Lernwortschatz)
 • Επανάληψη γραμματικής από το τετράδιο γραμματικής
 • Στο πρώτο μάθημα θα γράψουν τεστ στο κεφάλαιο 8

A1 (2ος χρόνος)

 • Τις 2 σελίδες λεξιλογίου από φωτοτυπία (μπρος-πίσω), PDF
 • Modelltest 1 (κείμενα και έκθεση)

Α2

 • Τις 2 σελίδες λεξιλογίου από φωτοτυπία (μπρος-πίσω) που τους δώσαμε την τελευταία φορά.
 • Την καινούρια φωτοτυπία λεξιλογίου (Kleidung) (PDF)
 • Test S. 44-S.48 από το βιβλίο με τα τεστ.(για τον Σπύρο, Ηλία και Πέτρο, που δεν έχουν το βιβλίο τους έχω το τεστ σε μορφή PDF)

TEST A2

Kleidung A2

Β1 (1ος χρόνος)

 • Επανάληψη λεξιλογίου από Glossar ενοτήτων 25, 26
 • Αρχικοί χρόνοι ρημάτων από φυλλάδιο
 • Στο πρώτο μάθημα θα γράψουν τεστ στο κεφάλαιο 26

Β1 (2ος χρόνος)

 • Τις 4 σελίδες λεξιλογίου από Glossar.
 • Test 7, S. 102-109 (LV)
 • Test 8, S. 118-125 (LV)

B2

 • Επανάληψη λεξιλογίου από Glossar ενοτήτων 5, 6, 7
 • Επανάληψη γραματικής
 • Στο πρώτο μάθημα θα γράψουν τεστ στο κεφάλαιο 7

Γαλλικά

A1 (1ος χρόνος)

 • Από το βιβλίο “A ton tour 1, methode”: όλο το λεξιλόγιο ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Κεφαλαίου 4, pg 42-47 + ορθογραφία
 • Από το “Grammatix”: επανάληψη + 1 φορά Copie όλα τα ρήματα και σημασία ρημάτων, pg 56-82 + ορθογραφία.

A1 (2ος χρόνος)

 • Από το “Delf Ado A1”: Λεξιλόγιο Unite 10 “Mes vacances” όλο το test + copie 2 φορές.
 • Ex. 5 pg.143, Ex. 6 pg. 144, Ex. 8 pg. 145, Ex. 1 pg. 146, Ex. 2 pg. 147, Ex. 1,2,3 pg. 148-149, pg. 152 όλες, Ex. 1-6 pg. 150-151 (ακουστικά).

A2

DelfAdo Α2 βιβλίο:

 • Unite 12 το υπόλοιπο λεξιλόγιο + test όλο,
 • όλες τις υπόλοιπες ασκήσεις του 12.
 • εκθέσεις και κασετόφωνα του 12.

Grammado p. 130-150:

 • επανάληψη τα ρήματα (ορθογραφία),
 • οι ασκήσεις που δεν έχουν γίνει σε αυτές τις σελίδες.

B2

Roboly B2 (βιβλίο):

 • Test 5 όλο, p. 166-173

DelfAdo B2 (tests) (γκρι βιβλίο):

 • Test 4 (όλο), p. 34-43
 • Test 1,2,3 (σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει).